İnsanoğlunun dünyayı tanıması öyle kolay olmamıştır.Yazımın başlığında belirttiğim tekerlek insanoğlunun en önde gelen yardımcısı olmuştur.Tekerlek konusunda ,yani tekerleğin icadı ile ilgili değişik kaynaklardan bilgi edinmek kolay.

Zaman tünelini çok eskilere uzattığımızda insanoğlunun bugün daha güzel bir yaşam biçimi ile karşı karşıya olduğunu görürürüz.

İnsanoğlu mağara Devri nin sürdüğü yıllarda tekerleği henüz bilmez iken ormanda bir ağaç gövdesinin yuvarlandığını görmesi ile tekerleği  insanoğlunun gücünü kullanmada ona ihtiyaç duyduğunu görürürüz.

Taşımacılıkta tekerleğin görevlerini saymaya başlarsak sona varmak için çok güçlüklerle karşılaşabiliriz.

Tek tekerlek le başlayan taşımacılık giderek çift tekerleğe geçiş yapmış,insanoğlu düşmanlarına karşı  kendisini korumak için iki tekerlekli savaş arabaları icad etmiştir.

Bisikleti incelediğimizde önce tek tekerlekli olarak görürürüz.Tek tekerlek üzerinde güç sağlamak ve yol almak bir hayli güç olmuştur.

İnsanoğlu bir süre sonra iki tekerlekli bisikletleri  bulmuş ve yolculuğa öylece devam etmiştir.İnce tekerlek kalın tekerlek bunlar bir gücün değişimi için insanoğlunun dikkatini çekmiştir.

Tarihi incelemelere göz gezdirdiğimizde  güney batı asya topraklarında insanın tekerleği bulduğunu görürüz.

Yolculukta,taşımacılıkta,savaşta ,barışta  uzun süre kullanılan iki tekerlek daha sonra üç tekerleğe, sonra da dört tekerleğe ulaştırılmış araçları görürüz.

Tek tekerlekte denge çok zor sağlanır.İnsanoğlu kolay denge  sağlayacak araçları hizmete  sürebilmek için inanılmaz modeller üretmiştir.

Aradan yıllar geçmesine karşın  dört tekerlek en uzun süre yürürlükte olan bir taşıt aracıdır insanoğlu için.

Günümüz dünyasında dört tekerlekli araçların cadde ve sokakları daraltığını,insanların ulaşımını güçleştirdiğine tanık oluyoruz.Dört tekerlekli araçlar için insanoğlu nun yaptığı  ekonomik tüketim azımsanmayacak derecede yükselmiştir.Tekerlek bir yerde rahatlık sağlarken öbür tarafta umulmayan tehlikeleride birlikte getirir.Kabahatli olan tekerlekler değildir elbet,onu kullanan sürücülerin dikkatsizlikleri kazaları oluşturur ve her yıl çok sayıda insanımızı karayollarında kaybediyoruz.Bir yandan göze kulağa çok güzel gelen yapıtlar iyi kullanılmadığında insanın ömrünü azaltmaktadır.

Kentlerde nüfus artışı ile birlikte trafiğe çıkan araç sayıları da olduğunca hızlı bir biçimde artış göstermekte,çadde ve sokaklar adeta yürünmez hale gelmektedir.İnsan yaya gideceği bir mesafeye aracı ile bir türlü ulaşamamaktadır.Geniş caddeler yetersiz hale gelmiştir.Her geçen gün trafik güvenliği diğer güvenlik dallarını unutturur hale gelmiştir.

Önümüzde ki yıllarda caddeleri iki katlı yapmak zorunda kalacağız.Trafik sorunu hemen her yerleşim biriminde birinci sorun haline geldiğini görmek yöneticileri zor durumda bırakmaktadır.

Yazının başlığında değindiğim gibi tekerleğin gücü günümüz dünyasında öyle bir artış göstermiştir ki  insanın özgürlüğünü tehdit eder hale gelmiştir.

Yayalara adeta kentlerin sokaklarında ayrılan bölümler giderek küçülmektedir.

Cadde ve sokakları yaya olarak gezmek çok dikkatli adımları atmaya zorlamaktadır insanımızı.Cadde ve sokakları tümden tekerleklere bırakırsak özgürlüklerimizin bir bölümünü kullanamaz hale geliriz.İnsanoğlu özgürlükleri  yalnız kendisi için kullanmayı düşünmemeli,karşısındakileri de biraz düşünmelidir.Bu dünya yalnız güçlülerin dünyası olmamalı.Güçlü olanlar bugün kü güçlerine güçsüzlerin yardımlarıyla ulaştıklarını unutmamalıdırlar diyor,beni okuduğunuz için teşekkür ediyor saygılar sunuyorum.

MÜSLÜM TUNABOYLU

 

 

 

Be Sociable, Share!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *