Yazımızın başlığında özetlenen konuyu size biraz açmak isterim. 9 temmuz 1961 Anayasası ile oluşturulan yasalar gereği ülkemizde çeşitli adlar altında çok sayıda dernekler ve sendikalar kurulmuştur.Bunlardan birisi de Türkiye   Öğretmenler Sendikasıdır.

Ülkemizin çoğu yerinde olduğu gibi Çorum da öğretmenler kent merkezlerinde kendi paraları ile edindikleri arsalar üzerine binalar inşa etmişler,kiradan ve oradan oraya taşınmaktan kurtulmuşlardı.

Konuyu izninizle biraz açmak istiyorum.Bugün Merkez Polis Karakolu karşısında bir bodrum ve iki kattan ibaret olan  yapıt  beş katlı bir proje ile yükselmeye başlamış,ancak öğretmenlerin maaşlarından kesilen yasal ödeneklerle daha fazla gerçekleştirilememiştir.

Bahçelievler Mahallesinin oluşturulduğu proje uyarınca o dönemin kooperatif yöneticisi ve kurucularından olan öğretmen Mümtaz Gürkan öğretmen evi için bir arsayı projede işaretletmiş,mahalle oluştuktan sonra kalan arsa önce çorum öğretmenler Derneğine,sonra da Türkiye Öğretmenler Sendikası Çorum Şubesine gerekli tapu işlemi yapılmıştır.

Çorumdaki  sendikalı öğretmenler,arsanın kendilerine tapulanmasından sonra 5 katlı bir projeyi  çizdirerek inşaata başladılar.Kendi olanakları giderlerini karşılamadığı için ikinci katın yapılabilmesi için bankadan  bir miktar kredi aldılar ve inşaatı bugün ki duruma getirerek hizmete açıldı.

Bodrum öğretmenlerin ve yakınlarının nikah,düğün ve benzeti toplantılarını yapabilmek için ayrılan bir salon olarak,zemin katta ise öğretmenler tüketim kooperatifi olarak,birinci kat ise öğretmenlerin oturabileceği büyükçe bir salon yönetim için bir oda ve lokal haline getirilmişti.Bahçelievler Mahallesinin kuruluşunda Çorum Öğretmenler Derneği için ayrılan arsanın tapu işlemleri yapılırken yönetim kurulu üyesi olarak işlemlerin gerçekleştirilmesinde görev aldım.Bankadan kredi alırken de yönetim kurulu üyesi olarak çabalarım sonrasında gerekli kredi alınmıştır.Sözleşmede başkan ile benim imzalarım bulunmaktadır.

Çorum Öğretmen evi öğretmenlerin kendi malları olarak bölgede yapımı gerçekleştirilen ilk yapıtlardan birisidir.Ne var ki bu yapıttan  Çorumlu öğretmenler uzun bir süre yararlanamadılar.Türkiye Öğretmenler Sendikası nın daha sonra Türkiye Öğretmenler Birliğine dönüştürülmesinden  kısa bir süre sonrada bu yapıtta Çorum Öğretmenlerinin elinden alınmıştır.

Anılan yapıtın meydana getirilmesinde devletin herhangi bir katkısı olmamış,ancak vatandaşının oluşturduğu böyle bir yapıta el konularak mahrum edilişi öncelikle Çorumlu öğretmenleri derinden yaralamıştır.

Mevcut binanın yapılışında maddi katkıda bulunan öğretmenlerin çok azı hayattadır.Ancak ne var ki o dönemin öğretmen ailesi ve yakınlarının oluşturduğu nüfusa bir bakacak   olursak yalnız kent merkezinde  bir kasaba halkı nüfusu  kadar bir aileler topluluğunu görürüz.

Eski Çorum öğretmenler Evinin ve benzerlerinin öğretmen kuruluşlarına geri verilmesi konusunda sanırım TBMM ne büyük bir görev düşmektedir.

Çorumlu parlamenterlere bu dönüşüm projesi ile ilgili olarak büyük bir görev düştüğü inancındayım.Biliyorum ki parlamenterlerimiz çocuklarımızı yetiştiren ve bu ülkenin değişik yerlerinde devlet kademelerinde  yıllarca görev yapan kamu görevlilerini yetiştirmişlerdir…Yurt düzeyindeki benzer yapıtlarla birlikte Çorum öğretmen evinin de yasal öğretmen kuruluşlarına  iadesi için gerekli olan yasa taslağının hazırlanarak TBMM ne sunulması ve genel kurulda geri verilmesi yolunda çıkarılacak olan yasanın oluşmasında  olumlu katkılarına  büyük bir ihtiyaç bulunduğunu da belirtmek isterim.

Çorumlu her ailenin öğretmenlerin kendi paraları ile yapımını gerçekleştirdikleri binanın geri verilmesi yönünde çıkarılacak olan yasayı tümden olumlu bulacağına,bir ahdi vefa borcunun gerçekleştirileceğine olan inancımı dün olduğu gibi bugünde muhafaza ediyorum.

Ülke düzeyinde bulunan Türkiye Öğretmenler Birliğine ait binalar ile   Çorumlu  Öğretmenlerin elinden  12 eylül 198O sonrasında alınan bir bodrum ve iki kattan oluşan yapıtın öğretmenlere  iadesi konusunda ki girişimlerde Çorum Barosuna da önemli görev  düştüğüne inanıyor,olumlu sonuca ulaşmada çaba harcayacaklara şükranlarımı sunuyor,okurlarımı     saygı ile selamlıyor 2011  yıllını kutluyorum.

 

Be Sociable, Share!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *